Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Xi măng rời

Trang chủ Sản phẩm Xi măng rời
Xi Măng Vicem Hà Tiên gia cố nền đất PCB BFS 50
Xi Măng Vicem Hà Tiên gia cố nền đất PCB BFS 50

Xi Măng Vicem Hà Tiên gia cố nền đất PCB BFS 50

Tiêu chuẩn áp dụng:
Xi Măng Vicem Hà Tiên gia cố nền đất PCB BFS 50: Đáp ứng được các chỉ tiêu theo TCVN 4316:2007 (PCB BFS 50 - Loại I)

Ưu điểm:
Tương thích với mọi đất yếu như bùn, sét mềm, dẻo hoặc lẫn nhiều hữu cơ... Duy trì sự ổn định cho nền đất và phát triển cường độ lâu dài về sau cao hơn các loại xi măng thông thường. Phù hợp với phương pháp thi công nhanh, kỹ thuật đơn giản, hiểu quả cao.

Sử dụng:
Cải tạo nền đất yêu xung quanh đường hầm, công trình ngầm, cầu cảng, sân bay. Gia cố nền móng cho các công trình nhà cao tầng, công trình công nghiệp... Chống trượt đất cho mái dốc, ổn định cho tường chắn, bờ kè. Bảo vệ thành hố đào, đặc biệt là hố đào sâu, yêu cầu chống thấm cao.

Thông tin sản phẩm

Xi măng Vicem Hà Tiên Gia cố nền đất PCBBFS50 là loại xi măng đặc chủng được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clinker Portland, đá thạch cao pha trộn với xỉ hạt lò cao, có tác dụng gia cố và tăng cường sự ổn định cho các nền đất yếu.

Xi măng Vicem Hà Tiên Gia cố nền đất PCBBFS50 được sử dụng phù hợp với các công nghệ gia cố nền đất yếu như khoan trộn sâu bằng phương pháp khô hoặc phương pháp ướt.

ỨNG DỤNG

  • Cải tạo nền đất yếu xung quanh đường hầm,công trình ngầm, cầu cảng, sân bay…
  • Gia cố nền móng cho các công trình nhà cao tầng, công trình công nghiệp...
  • Chống trượt đất cho mái dốc, ổn định cho tường chắn, bờ kè.
  • Bảo vệ thành hố đào, đặc biệt là hố đào sâu, yêu cầu chống thấm cao.

ƯU ĐIỂM

  • Tương thích với mọi loại đất yếu như bùn, sét mềm, dẻo hoặc lẫn nhiều hữu cơ…
  • Duy trì sự ổn định cho nền đất và phát triển cường độ lâu dài về sau cao hơn các loại xi măng thông thường.
  • Phù hợp với phương pháp thi công nhanh, kỹ thuật đơn giản, hiệu quả cao.

ĐÓNG GÓI THÀNH PHẨM

  • Bao Jumbo 500 – 1500 Kg 
  • Xi măng rời 

TIÊU CHUẨN

Xi măng Vicem Hà Tiên Gia cố nền đất PCBBFS50 được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:2007 xi măng Portland xỉ lò cao, có các chỉ tiêu cơ lý và thành phần hóa như sau:

TCVN 4316 : 2007 (PCBBFS50 - LOẠI I)

Stt/No.

TÊN CHỈ TIÊU
Characteristic

Đơn vị
Unit

Phương pháp thử
Test method

Yêu cầu kỹ thuật
Standard specification

Kết quả thử nghiệm
Test result

Chỉ tiêu cơ lý / Physical characteristic

1.

Độ mịn / Fineness test

 

TCVN 4030:2003

 

 

Bề mặt riêng / Specific surface (Blain method)

cm2/g

 

≥ 3300

4625

2.

Thời gian ninh kết/ Time of setting

 

TCVN 6017:2015

 

 

Bắt đầu / Initial set

minute

 

≥ 45

170

Kết thúc / Final set

minute

 

≤ 600

230

3.

Cường độ xi măng / Compressive strength

N/mm2

TCVN 6016:2011

 

 

3 ngày / 3 days

 

 

≥ 22

24.8

28 ngày / 28 days

 

 

≥ 50

53.2

4.

Độ ổn định thể tích / Soundness (Lechatelier method)

mm

TCVN 6017:2015

≤ 10

0.45

5.

Khối lượng riêng / Mass Density

g/cm3

TCVN 4030:2003

-

2.95

Chỉ tiêu thành phần hóa / Chemical characteristic

 

 

 

 

6.

Hàm lượng SO3 / Sulfur trioxide content

%

TCVN 141 : 2008

≤ 3.5

2.14

7.

Hàm lượng mất khi nung / Loss on ignition

%

TCVN 141 : 2008

≤ 3.0

2.42

8.

Hàm lượng MgO / Magnesium oxide content

%

TCVN 141 : 2008

≤ 6.0

3.95

 

 

Sản phẩm cùng loại