Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI MUA 02 CHIẾC XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC VICEM HÀ TIÊN

20/11/2023

1. Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

2. Tên gói hàng hóa đăng bán: Thanh lý 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại Trạm nghiền Phú Hữu thuộc VICEM Hà Tiên;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào hàng đến 16 giờ ngày 27/11/2023;

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 17 giờ ngày 27/11/2023;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng Vật tư – Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

7. Mọi thông tin xin liên hệ Huỳnh Văn Dù số điện thoại 0917273078.