Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

16/05/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên; 

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp vật liệu chịu lửa cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương”; 

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước 15 giờ ngày 24/5/2024; 

4. Thời gian nộp thư chào giá: chậm nhất 15 giờ, ngày 24/5/2024; 

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên 

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM; 

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278. 

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.