Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP PHỤ GIA TRỢ NGHIỀN CHO SẢN XUẤT XI MĂNG

27/05/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp phụ gia trợ nghiền cho sản xuất xi măng;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ ngày 27/5/2024 mời chào hàng đến 10 giờ ngày 06/6/2024;

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá rộng rãi: chậm nhất 10 giờ ngày 06/6/2024;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.