Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA GIÁM SÁT TỔ HỢP, THAY THẾ 15,2M VỎ LÒ - LÒ NUNG SỐ 2 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

04/04/2024