Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG THAN TẠI NHÀ MÁY BÌNH PHƯỚC VÀ NHÀ MÁY KIÊN LƯƠNG

20/11/2023
  1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ giám định xác định khối lượng và chất lượng than tại Nhà máy Bình Phước và Nhà máy Kiên Lương;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào hàng đến 09 giờ ngày 29/11/2023;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ ngày 29/11/2023;
  5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

  1. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.