Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG NVL TẠI PHAO CẢNG TP.HCM, TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU, TRẠM NGHIỀN CAM RANH

21/11/2023
  1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ giám định xác định khối lượng và chất lượng NVL tại Phao cảng TPHCM, Trạm nghiền Phú Hữu, Trạm nghiền Cam Ranh;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào hàng đến 09 giờ ngày 30/11/2023;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ ngày 30/11/2023;
  5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

  1. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.