Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU - TRẠM NGHIỀN LONG AN - TRẠM NGHIỀN TỦ ĐỨC - VĂN PHÒNG CHÍNH

20/11/2023

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: Dịch vụ Bảo vệ tại Trạm nghiền Phú Hữu – Trạm nghiền Long An – Kho Bình Triệu - Trạm nghiền Thủ Đức – Văn phòng chính;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 20/11/2023 đến trước 13 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 13 giờ 00 ngày 27/11/2023;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức Hành chánh – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM;