Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CỦI TRẤU CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU

22/11/2023
  1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
  2. Tên gói mua sắm: cung cấp củi trấu cho Trạm nghiền Phú Hữu;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ ngày  22/11/2023 mời chào hàng đến  09 giờ ngày  04/12/2023;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất 09 giờ ngày 04/12/2023;
  5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

  1. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.