Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU

12/06/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: cung cấp cát kết cho Trạm nghiền Phú Hữu;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ ngày 12/6/2024 mời chào hàng đến 10 giờ ngày 24/6/2024;

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá rộng rãi: chậm nhất 10 giờ ngày 24/6/2024;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.