Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH

05/07/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: cung cấp cát kết cho Trạm nghiền Cam Ranh;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ ngày 05/7/2024 mời chào hàng đến 09 giờ ngày 18/7/2024;

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá rộng rãi: chậm nhất 09 giờ ngày 18/7/2024;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

 Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

 Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

 Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

 

Tin tức khác

11/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ CHÍNH MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG HỘP GIẢM TỐC FLENDER KMPS 576-4381375-040 CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 09/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA GIÁM SÁT LẮP ĐẶT SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP DẦU FOR CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP SỮA THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI CHO CBCNV TẠI TRẠM NGHIỀN LONG AN 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VỎ CON LĂN VÀ TẤM LÓT BÀN NGHIỀN MÁY NGHIỀN XI MĂNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 03/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 02/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ BẰNG XE TẢI CHUYÊN DỤNG 02/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC