Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP BĂNG TẢI CÁC LOẠI CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC, TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU VÀ TRẠM NGHIỀN LONG AN

24/05/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp băng tải các loại cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, Trạm nghiền Phú Hữu và Trạm nghiền Long An”;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào giá đến 15 giờ ngày 03/6/2024;

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ ngày 03/6/2024;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng Vật tư – Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.