Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

Thông báo mời chào hàng cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương

17/11/2023
  1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
  2. Tên gói mua sắm: cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ ngày 20/11/2023 mời chào hàng đến trước 09 giờ ngày 30/11/2023;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất 09 giờ ngày 30/11/2023;
  5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 
  • Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
  • Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;
  • Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.
  1. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.