Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THANH LÝ 30 DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

13/06/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

2. Tên gói hàng hóa đăng bán: Thanh lý 30 danh mục tài sản cố định đã qua sử dụng tại Nhà máy Xi măng Bình Phước;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào hàng đến 16 giờ ngày 19/6/2024;

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 17 giờ ngày 19/6/2024;

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng Vật tư – Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;

Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

7. Mọi thông tin xin liên hệ Huỳnh Văn Dù số điện thoại 0917273078