Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

Thông báo mời chào giá dịch vụ thuê ngoài thay tấm lót bàn nghiền, guide pin, tấm lót gối U, gạt liệu bàn nghiền, tấm lót máng liệu máy nghiền bột sống 2 - 3F1.RM01 của Nhà máy Xi măng Kiên Lương

05/04/2024
  1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
  2. Tên gói mua sắm: Dịch vụ thuê ngoài thay tấm lót bàn nghiền, guide pin, tấm lót gối U, gạt liệu bàn nghiền, tấm lót máng liệu máy nghiền bột sống 2 - 3F1.RM01 của Nhà máy Xi măng Kiên Lương;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ lúc thông báo mời chào hàng đến 15 giờ ngày 12/4/2024;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ ngày 12/4/2024;
  5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 
  • Phòng Vật tư – Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
  • Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM;
  • Điện thoại: (028) 38 368 363; Fax: (028) 38 361 278.
  1. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.