Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP SỮA THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI CHO CBCNV TẠI TRẠM NGHIỀN LONG AN

09/07/2024

1. Bên mời chào giá: Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên;

2. Tên gói mua sắm: Dịch vụ cung cấp sữa thực hiện bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho CBCNV tại Trạm nghiền Long An;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 09/07/2024 đến trước 10 giờ 00 ngày 17/07/2024 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 ngày 17/07/2024;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức Hành chánh – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.