Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CÁT TỰ NHIÊN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

04/12/2023

 

Tin tức khác

16/02/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP TRO BAY NHIỆT ĐIỆN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 02/02/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY LÓT VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 02/02/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 01/02/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI CÁC LOẠI 01/02/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA GIÁM SÁT ĐẠI TU HỘP GIẢM TỐC RENK MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 3F1.RM01 CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 31/01/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ PHỤ TRỢ XẾP VỎ BAO DÀN MÁY CẤP BAO TỰ ĐỘNG CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH 31/01/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢI TẠO GẦU NÂNG 06.01B CHO TRẠM NGHIỀN LONG AN 29/01/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI THANH LÝ 02 XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 29/01/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ NHÂN LỰC SỬA CHỮA LỚN DÂY CHUYỀN MÁY MÓC THIẾT BỊ CLINKER CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 25/01/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP TẤM LÓT MÁY NGHIỀN XI MĂNG CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH