Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP DẦU FOR CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

09/07/2024

 

Tin tức khác

11/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ CHÍNH MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG HỘP GIẢM TỐC FLENDER KMPS 576-4381375-040 CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 09/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA GIÁM SÁT LẮP ĐẶT SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP SỮA THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI CHO CBCNV TẠI TRẠM NGHIỀN LONG AN 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VỎ CON LĂN VÀ TẤM LÓT BÀN NGHIỀN MÁY NGHIỀN XI MĂNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 05/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH 03/07/2024  - THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 02/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ BẰNG XE TẢI CHUYÊN DỤNG 02/07/2024  - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC