Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CHẤT THẢI SINH HOẠT ĐÃ QUA SƠ CHẾ (RDF) LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

12/06/2024