Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

VĂN PHÒNG CHÍNH CÔNG TY

STT Tiêu đề Ngày ban hành Chi tiết
1 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ CHÍNH MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 11/07/2024 Chi tiết
2 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG HỘP GIẢM TỐC FLENDER KMPS 576-4381375-040 CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 09/07/2024 Chi tiết
3 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA GIÁM SÁT LẮP ĐẶT SỬA CHỮA HỘP GIẢM TỐC MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 - 3F1.RM01 CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024 Chi tiết
4 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP DẦU FOR CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 09/07/2024 Chi tiết
5 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP SỮA THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI CHO CBCNV TẠI TRẠM NGHIỀN LONG AN 09/07/2024 Chi tiết
6 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 09/07/2024 Chi tiết
7 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VỎ CON LĂN VÀ TẤM LÓT BÀN NGHIỀN MÁY NGHIỀN XI MĂNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 09/07/2024 Chi tiết
8 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH 05/07/2024 Chi tiết
9 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 03/07/2024 Chi tiết
10 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ BẰNG XE TẢI CHUYÊN DỤNG 02/07/2024 Chi tiết