Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thông báo tuyển dụng cho các vị trí công tác như sau:

Stt

Vị trí tuyển dụng

Số

lượng

Trình độ chuyên môn

Mô tả công việc

Yêu cầu tuyển dụng

I/ Nhà máy xi măng Bình Phước – Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Bình Phước

1.

Nhân viên kỹ thuật công nghệ

02

Đại học

 • Giám sát chất lượng sản phẩm, lập đơn phối liệu, điều chỉnh phối liệu sản xuất clinker, sản xuất xi măng.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên liệu mỏ đến lò nung.
 • Báo cáo OEE, MPR, Sơ kết tháng, báo cáo định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ silicat/VLXD. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng, đọc hiểu  tài liệu bằng tiếng Anh.

2.

Nhân viên giao nhận nguyên nhiên vật liệu

01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Thực hiện đo đạc, xác nhận khối lượng nguyên vật liệu giao nhận.
 • Phối hợp với các đơn vị điều động phương tiện ra vào bốc dỡ hàng hóa.

 

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Điện/Cơ khí/Hóa. Chấp nhận làm việc theo ca.

3.

Nhân viên hành chánh văn phòng

01

Đại học/Cao đẳng

 • Thực hiện công việc duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng, công tác hành chánh.
 • Chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường.
 • Phối hợp với lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Hành chánh VP/QTKD/Nhân sự. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp.

4.

Nhân viên y tế

01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Theo dõi chăm sóc sức khoẻ người lao động, tổ chức thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ cho người lao động.
 • Quản lý hồ sơ sức khỏe cho cán bộ công nhân viên đơn vị theo đúng quy định

Nữ, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp  Y/Dược. Có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc y tế,  quản lý hồ sơ sức khỏe cho người lao động.

5.

Nhân viên An toàn VSLĐ

01

Đại học
 • Giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế về an toàn lao động, vệ sinh lao động và công tác bảo đảm an toàn lao động của đơn vị.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn VSLĐ/Khác. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành xi măng.

6.

Nhân viên hệ thống ISO    01 Đại học
 • Soạn thảo, cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị
 • Giám sát việc tuân thủ ISO của các đơn vị.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn VSLĐ/Quản lý Tài nguyên & Môi trường. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ISO, ATLĐ, Quản lý TN & MT.

7.

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện

   02 Đại học
 • Quản lý công tác bảo trì sửa chữa thiết bị điện.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tu bổ định kỳ.
 • Xây dựng, đề xuất các phương án cải tiến, cải tạo thiết bị điện trong khu vực nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động đúng công suất.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện CN/Điện tự động hóa. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng; Tin học ứng dụng; Anh văn giao tiếp.

8.

Nhân viên kỹ thuật mỏ

   02 Đại học
 • Cập nhật theo dõi tình hình khai thác mỏ nguyên liệu, đề xuất phương án khai thác  phù hợp và có hiệu quả.
 • Đề xuất các giải pháp về công nghệ, phối hợp xây dựng và quản lý định mức tiêu hao vật tư, tối ưu hóa sản xuất.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khai thác/Kỹ thuật mỏ. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng; Đọc hiểu  tài liệu bằng tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên là người địa phương.

9.

Nhân viên phối liệu

   01 Đại học
 • Thực hiện công tác điều chỉnh phối liệu đầu vào, nghiền liệu đạt tiêu chuẩn.
 • Phối hợp, hỗ trợ với nhân viên vận hành trung tâm nghiền liệu, nghiền than, lò nung trong ca sản xuất để đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động ổn định và clinker đạt chất lượng.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa/Điện/Cơ khí. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng; Anh văn giao tiếp. Chấp nhận làm việc theo ca.

10.

Nhân viên hợp đồng

   01

Đại học/Cao đẳng

 • Thương thảo, thiết lập, quản lý các hợp đồng mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị, tài sản của đơn vị.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí/Điện/Kinh tế. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng; Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác mua sắm hàng hóa, vật tư phụ tùng.

11.

Nhân viên trạm cân

   01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Vận hành thiết bị cầu cân chính xác, nhanh chóng.
 • Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn tiếp nhận nguyên nhiên liệu.

Nữ, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤30 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Kế toán/Vận hành thiết bị xi măng. Chấp nhận làm việc theo ca.

12.

Nhân viên phân tích cơ lý ca

   01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Thực hiện kiểm soát các chỉ tiêu cơ lý của chất lượng nguyên liệu đầu vào và bán thành phẩm.
 • Đảm bảo chất lượng xi măng xuất xưởng đạt tiêu chuẩn.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Cơ lý hóa/Điện/Cơ khí. Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng. Chấp nhận làm việc ca.

13.

Công nhân nổ mìn

   01

Chứng chỉ thợ nổ mìn

 • Thực hiện công tác nổ mìn theo phân công. Kiểm tra tình hình bãi khoan, đề xuất các ý kiến về việc thi công bãi nổ mìn và công việc liên quan đến công việc nạp mìn.
 • Bảo quản chặt chẽ dụng cụ, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Có chứng chỉ thợ nổ mìn.

14.

Công nhân vận hành

   08

Cao đẳng/Trung cấp

 • Trực tiếp vận hành và giám sát thiết bị trong khu vực.
 • Kiểm tra thiết bị và báo cáo sự cố hư hỏng và giải pháp khắc phục.
 • Thực hiện công tác ATVSLĐ và môi trường trong khu vực.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Điện/Cơ khí. Chấp nhận làm việc theo ca.

15.

Công nhân vận hành máy khoan

   02

Chứng chỉ vận hành xe khoan/ xe cơ giới

 • Thực hiện công tác khoan đảm bảo đúng yêu cầu, vận hành máy đúng quy trình, đúng kỹ thuật đảm bảo năng suất cao.
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quá trình vận hành.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Có chứng chỉ vận hành xe khoan/Xe cơ giới. Ưu tiên ứng viên là người địa phương.

16.

Công nhân sửa chữa cơ khí ca

   01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Kiểm tra thiết bị và báo cáo sự cố hư hỏng và giải pháp khắc phục.
 • Thực hiện công tác ATVSLĐ và môi trường trong khu vực.
 • Trực tiếp hỗ trợ đơn vị sửa chữa xử lý sự cố, đảm bảo sản xuất.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Cơ khí. Chấp nhận làm việc theo ca.

17.

Công nhân sửa chữa điện PLC, đo lường, điều khiển

   01

Cao đẳng/Trung cấp

 • Kiểm tra thiết bị và báo cáo sự cố hư hỏng và giải pháp khắc phục.
 • Thực hiện công tác ATVSLĐ và môi trường trong khu vực.
 • Trực tiếp hỗ trợ đơn vị sửa chữa xử lý sự cố, đảm bảo sản xuất.

Nam, có sức khỏe tốt. Tuổi đời ≤35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Điện.

 • Ứng viên được tuyển dụng sẽ có cơ hội: 
  • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.
  • Có những chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của Công ty.
  • Tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ.
  • Cơ hội phát triển kỹ năng làm việc trong môi trường làm việc năng động và thân thiện.
  • Các ứng viên có nhu cầu ứng tuyển và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng nêu trên, xin vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chánh - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên  – 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, cụ thể:
   • Hồ sơ dự tuyển :
    1. Download và điền vào Bảng Thông Tin ứng viênDownload (1Mb)
    2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
    3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình và có xác nhận của địa phương)
    4. CCCD/CMND (SCCCD/CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
    5. Sổ Hộ khẩu
    6. Giấy khám sức khỏe
    7. Khai sinh
   • Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ email.
   • Thời gian tiếp nhận và nơi liên hệ nộp hồ sơ:
    1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/06/2022
    2. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phòng Tổ chức Hành chánh (Số điện thoại: 028.38.368 363 – Ext: 330; nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn).
Ứng tuyển
 
Tuyển dụng mới nhất

Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2024

Ngày hết hạn: 15-04-2024

Tuyển dụng tại Văn phòng Công ty:

 • 01 Nhân viên kế hoach SXKD

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước: 

 • 01 Nhân viên kế toán công nợ, thuế
 • 01 Nhân viên kỹ thuật mỏ
 • 02 Nhân viên phối liệu
 • 01 Nhân viên mua sắm vật tư phụ tùng, thiệt bị, dịch vụ
 • 01 Nhân viên kỹ thuật xây dựng

Tuyển dụng tại Trạm nghiền Long An:

 • 01 Công nhân sửa chữa cơ khí ca
 • 01 Nhân viên quản trị mạng và bảo mật
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Pháp chế

Ngày hết hạn: 16-07-2023

Tuyển dụng nhân sự tại Văn phòng Công ty:

 • 01 Nhân viên pháp chế
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân sự tại Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch vụ

Ngày hết hạn: 09-06-2023

Tuyển dụng tại Xí nghiệp Tiêu thụ & Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên:

 • 01 Nhân viên lái xe văn phòng
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân sự tại Trạm nghiền Phú Hữu

Ngày hết hạn: 25-05-2023

Tuyển dụng nhân sự tại Trạm nghiền Phú Hữu:

 • 01 Nhân viên môi trường
 • 05 Công nhân vận hành
 • 01 Nhân viên phân tích cơ lý ca
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân sự tại Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch vụ

Ngày hết hạn: 26-03-2023

Tuyển dụng tại Xí nghiệp tiêu thụ & dịch vụ:

 • 09 Nhân viên thương vụ
 • 01 Nhân viên thị trường
 • 01 Nhân viên xuất khẩu
Xem chi tiết