Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Tin tức

Chương trình khuyến mại “Lớn mạnh do bạn và vì bạn”

08/05/2024 15:09

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: “LỚN MẠNH DO BẠN VÀ VÌ BẠN”

Vicem Hà Tiên trân trọng thông báo triển khai chương trình khuyến mại “Lớn mạnh do bạn và vì bạn” áp dụng cho các khách hàng mua xi măng Vicem Hà Tiên các loại (bao 40kg và bao 50kg), từ ngày 08/05/2024 đến ngày 08/08/2024 hoặc đến khi hết thẻ cào.