Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin mua sắm

Trang chủ Tin tức sự kiện Thông tin mua sắm

Thông tin mua sắm

STT Tiêu đề Ngày ban hành Chi tiết
51 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 29/03/2024 Chi tiết
52 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP BÃ VỎ HẠT ĐIỀU SAU KHI ÉP CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 28/03/2024 Chi tiết
53 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP BỘ ĐĨA CỐI ĐẬP ĐÁ KA.03 TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 28/03/2024 Chi tiết
54 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 28/03/2024 Chi tiết
55 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG MÁY X-RAY CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 27/03/2024 Chi tiết
56 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ THUÊ CHUYÊN GIA CHRISTIAN PFEIFFER KIỂM TRA VÀ CÂN CHỈNH MÁY NGHIỀN XI MĂNG 04.14 CỦA TRẠM NGHIỀN LONG AN 27/03/2024 Chi tiết
57 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VÒNG BI CON LĂN MÁY NGHIỀN LIỆU CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 27/03/2024 Chi tiết
58 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MUA HÀNG THANH LÝ 01 CHIẾC XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ VÀ DỊCH VỤ XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN 25/03/2024 Chi tiết
59 THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI MUA SẮM CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH SI LÔ BỘT SỐNG CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 20/03/2024 Chi tiết
60 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢI TẠO GẦU NÂNG 04BE3.49B CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH 20/03/2024 Chi tiết
45678