Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin mua sắm

Trang chủ Tin tức sự kiện Thông tin mua sắm

Thông tin mua sắm

STT Tiêu đề Ngày ban hành Chi tiết
51 Thông báo gia hạn thời gian nhận chào giá bóc tầng phủ mỏ đá vôi khu Đông Nam và Tây Nam núi Còm 02/11/2023 Chi tiết
52 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP CÁT KẾT CHO TRẠM NGHIỀN LONG AN 01/11/2023 Chi tiết
53 Thông báo gia hạn thời gian nhận chào giá bóc tầng phủ mỏ đá vôi, sét, latertie Tà Thiết Nhà máy Bình Phước năm 2024 01/11/2023 Chi tiết
54 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP HỘP GIẢM TỐC BĂNG TẢI 01BC3.14 CHO TRẠM NGHIỀN CAM RANH 01/11/2023 Chi tiết
55 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VỎ CON LĂN MÁY NGHIỀN XI MĂNG CHO TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 31/10/2023 Chi tiết
56 Thông báo mời chào hàng cung cấp xỉ đáy cho Nhà máy xi măng Bình Phước 31/10/2023 Chi tiết
57 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NCC GÓI THỰC HIỆN SẢN XUẤT TVC CHO CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VICEM HÀ TIÊN 26/10/2023 Chi tiết
58 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG HỘP GIẢM TỐC KMPS 526 - MÁY NGHIỀN BỘT SỐNG 2 CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG 26/10/2023 Chi tiết
59 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM CUNG CẤP BỘ BÁNH RĂNG HỘP GIẢM TỐC RENK - MÁY NGHIỀN LIỆU CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 26/10/2023 Chi tiết
60 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM CUNG CẤP VÒNG BI HỘP GIẢM TỐC RENK 3F1RM01 CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC 26/10/2023 Chi tiết
45678