Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Nhà máy Kiên Lương

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VTPT XÍCH KÉO GÀU MÚC ĐẤT SÉT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

09/05/2024

1. Bên mời chào giá: Chi nhánh Công Ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp VTPT xích kéo gàu múc đất sét” cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ lúc thông báo mời chào hàng đến 15 giờ ngày 16 / 05 / 2024 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15h giờ 30 ngày 16 / 05 / 2024;

5. Địa điểm nhận thư chào giá:

Phòng Hậu Cần - Nhà máy xi măng Kiên Lương

Địa chỉ: Quốc lộ 80 - KP Lò Bom - TT.Kiên Lương - H.Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang;

Điện thoại: 0297.3853004; Fax: 0297.3853005;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ