Tuyển dụng tại NMXM Kiên Lương 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại  nhà máy Xi Măng Kiên Lương có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại : Nhà máy Xi Măng Kiên Lương

 • Y sĩ trực ca
 • Bác sĩ
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên kỹ thuật mỏ

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29-12-2017
 • Hình thức nhận hồ sơ : Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ Công Ty hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công Ty , hoặc gởi hồ sơ qua địa chỉ email
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
  • Y sĩ trực ca
  • Bác sĩ
  • Nhân viên kỷ thuật cơ khí (Cơ khí - cơ khí động lực)
  • Nhân viên vận hành trung tâm
  • Nhân viên kỹ thuật mỏ
  • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29-12-2017
  • Hình thức nhận hồ sơ : Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ Công Ty hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công Ty , hoặc gởi hồ sơ qua địa chỉ email
  • Liên hệ nộp hồ sơ:
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330 ).

   Nguyễn Thanh Liêm, Phòng Tổng hợp nha máy xi măng Kiên Lương  , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthanhliem@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 0297.38.53004 - Ext : 286).

Tuyển dụng đợt 2 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại  nhà máy Xi Măng Bình  Phước và trạm nghiền Phú Hữu có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

Làm việc tại : Nhà máy Xi Măng Bình Phước

 • Nhân viên lễ tân - tổng đài
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên kế toán tổng hợp , ngân sách
 • Nhân viên phân tích cơ lý
 • Công nhân sửa chữa
 • Công nhân lái xe cơ giới
 • Nhân viên vận hành trung tâm

Làm việc tại: trạm nghiền Phú Hữu

 • Nhân viên cung ứng và điều phối nguyên nhiên liệu
 • Công nhân sửa chữa điện / cơ khí / vận hành

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-09-2017 (nhà máy Bình Phước) và 15-09-2017 (trạm nghiền Phú Hữu)
 • Hình thức nhận hồ sơ : Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ Công Ty hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công Ty , hoặc gởi hồ sơ qua địa chỉ email
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ đượ c xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330 ).

  Nguyễn Thanh Duy, Phòng Tổng hợp nha máy xi măng Bình Phước , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthanhduy@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ đượ c xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 0271.363.08.88 - Ext : 214).

  Trần Bửu Châu, Phòng Tổng hợp trạm nghiền Phú Hữu , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (tranbuuchau@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ đượ c xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 028.37.31.79.90 - Ext : 301).Tuyển dụng tháng 4 tại XNTT&DV

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Xí nghiệp tiêu thụ và Dịch vụ có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

Làm việc tại : Xí nghiệp tiêu thụ & dịch vụ

 • Nhân viên thị trường trong nước
 • Nhân viên thương vụ xi măng (làm việc tại Daklak , Bình Phước , Sóc Trăng , Cần thơ, Bến tre, Đồng tháp , Bình thuận)

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19-05-2017
 • Hình thức nhận hồ sơ : Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ Công Ty hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công Ty , hoặc gởi hồ sơ qua địa chỉ email
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ đượ c xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330 ).

  Lâm Thị Yến Phương, Phòng Tổng hợp Xí nghiệp TT&DV XMHT1 , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (lamthiyenphuong@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ đượ c xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 08.39.15.16.17 - Ext : 260).

Tuyển dụng năm 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Văn phòng Công Ty, Trạm nghiền Cam Ranh , Trạm nghiền Phú Hữu, Xí nghiệp tiêu thụ và dịch vụ , có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

 

Làm việc tại :Nhà máy Bình Phước :

 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế toán tổng hợp ngân sách
 • Công nhân lái xe cơ giới

Làm việc tại :Trạm nghiền Cam Ranh :

 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật xây dựng
 • Nhân viên thống kê sản xuất
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Công nhân sửa chữa điện / cơ khí / vận hành

Làm việc tại :Trạm nghiền Phú Hữu:

 • Nhân viên cung ứng và điều phối nguyên liệu , vật liệu
 • Công nhân sửa chữa điện / cơ khí / vận hành

Làm việc tại :Xí nghiệp tiêu thụ và dịch vụ

 • Nhân viên lái xe văn phòng
 • Nhân viên trạm cân (làm việc tại tổ giao hàng Cam Ranh)
 • Nhân viên thị trường (trong nước)
 • Nhân viên thương vụ xi măng (làm việc tại Dak lak , Bình Phước ,Sóc Trăng , Cần Thơ)

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31-05-2017
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Tại VP công ty :

  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn).  ( Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330 ).

  Tại nhà máy Bình Phước :

  Bùi Thị Thường Vi , phòng tổng hợp nhà máy xi măng Bình Phước , số điện thoại : 0651.36.30888 Ext: 214 . email : buithithuongvi@hatien1.com.vn

  Tại trạm nghiền Cam Ranh : :

  Trần Văn Vương , phòng tổng hợp trạm nghiền Cam Ranh , Số điện thoại : 058.39.78888 Ex: 102t: Email : tranvanvuong@hatien1.com.vn

  Trạm nghiền Phú Hữu :

  Trần Bữu Châu , phòng tổng hợp trạm nghiền Phú Hữu , Số điện thoại :08.37.317.990 Ext: 301 , Email : tranbuuchau@hatien1.com.vn

  Xí Nghiệp Tiêu Thụ và Dịch vụ :

  Lâm Thị Yến Phương , phòng tổng hợp XNTT & DV , Số điện thoại :08.39.15.16.17 Ext: 260

Tuyển dụng tháng 11 năm 2016 tại NMXM BP

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Nhà máy Xi Măng Bình Phước, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại: Nhà máy Xi Măng Bình Phước

 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật cơ khí
 • Nhân viên mua sắm vật tư, thiết bị phụ tùng
 • Nhân viên kế toán tổng hợp ngân sách
 • Công nhân lái xe cơ giới

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm và là người địa phương.

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ có mức lương, thưởng cạnh tranh. Có cơ hội tham gia các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ. Các chế độ phúc lợi được hưởng theo quy định của Luật lao động và các Chính sách của Công ty.

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05-12-2016
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem là không hợp lệ (Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330).

  Bùi Thị Thường Vi – Phòng Tổng hợp Nhà máy xi măng Bình Phước  (Số điện thoại: 0651.36.30888 – Ext: 218; buithithuongvi@hatien1.com.vn).

Tuyển dụng đợt 1 quý 3 năm 2016 tại XNTT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Xí Nghiệp Tiêu Thụ và Dịch Vụ, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại : Xí Nghiệp Tiêu Thụ và Dịch Vụ

 • Nhân viên thương vụ tại Daknong
 • Nhân viên thương vụ tại Sóc Trăng

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29-07-2016
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty , hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ của công ty hoặc gởi hồ sơ qua email (nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn). Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem là không hợp lệ ( Số điện thoại liên hệ : 08.38. 368 363 - Ext : 330 ).

Tuyển dụng tháng 6 tại NMXM Bình Phước

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Nhà máy xi măng Bình Phước, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

Làm việc tại Nhà máy xi măng Bình Phước

 • Kỹ sư công nghệ
 • Kỹ sư bảo trì
 • Kỹ sư cơ khí
 • KTV vân hành CCR
 • Trưởng kho vật tư
 • Kế toán tổng hợp ngân sách
 • Công nhân vận hành
 • Công nhân điện
 • Công nhân lái xe cơ giới

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, chỉ nhận những hồ sơ đã hoàn chỉnh các giấy tờ nêu trên)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2016.
 • Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ email.
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc (cho tất cả các vị trí ứng tuyển), Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty, ( Email: nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn -  Số  điện thoại liên hệ: 08.38. 368 363 - Ext: 330).
 • Bùi Thị Thường Vi - phòng Tổng hợp NMXM Bình Phước (Số điện thoại : 0651.36.30888 . Email : buithithuongvi@hatien1.com.vn)

TUYỂN DỤNG ĐỢT 3/2016 TẠI TNPH, XNTT & DV

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Trạm nghiền Phú Hữu và XNTT & DV, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

Làm việc tại Trạm nghiền Phú Hữu

 • Kỹ sư vật liệu xây dựng

Làm việc tại Xí Nghiệp Tiêu Thụ và Dịch Vụ

 • Nhân viên giao hàng

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, chỉ nhận những hồ sơ đã hoàn chỉnh các giấy tờ nêu trên)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2016.
 • Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty, hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ email.
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc (cho tất cả các vị trí ứng tuyển), Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty, ( Email: nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn -  Số điện thoại liên hệ: 08.38. 368 363 - Ext: 330).

Tuyển dụng đợt 2/2016 tại Kiên Lương , Cam Ranh

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Nhà máy xi măng Kiên Lương và trạm nghiền Cam Ranh, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

 

Làm việc tại Nhà máy Kiên Lương

 • Đốc công sửa chữa cơ khí
 • Kỹ sư cơ khí
 • Bác sỹ
 • Nhân viên nhân sự
 • Kỹ sư xây dựng
 • Công nhân sửa chữa điện / cơ khí / nổ mìn / vận hành
 • Công nhân phân tích hóa
 • Kỹ sư giám sát / KTV vận hành / Kỹ sư công nghệ PT phối liệu / KTV vận hành trung tâm

Làm việc tại Trạm nghiền Cam Ranh

 • Kỹ sư công nghệ hóa silicat

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe(có phân loại 1,2,3,4)
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, chỉ nhận những hồ sơ đã hoàn chỉnh các giấy tờ nêu trên)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15-06-2016
 • Hình thức tiếp nhận hồ sơ : Ứng tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty , NMXM Kiên Lương, Trạm nghiền Cam Ranh ,hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty , Nhà máy , Trạm nghiền hoặc gởi hồ sơ qua địa chỉ email
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc (cho tất cả các vị trí ứng tuyển), Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty, ( Email: nguyenthibichngoc@hatien1.com.vn -  Số điện thoại liên hệ: 08.38. 368 363 - Ext: 330).
 • Nguyễn Thanh Liêm ( ứng tuyển tại Nhà Máy xi măng Kiên Lương) . Phòng tổng hợp nhà máy xi măng Kiên Lương  ( Email: nguyenthanhliem@hatien1.com.vn- Số điện thoại : 077.38.53004 - Ext: 286)
 • Trần Văn Vương (ứng viên tại Trạm Nghiền Cam Ranh) - Phòng Tổng hợp  Trạm nghiền Cam Ranh  ( Email: tranvanvuong@hatien1.com.vn - Số điện thoại : 058.39.78888 - Ext:102)

Tuyển dụng tại VPC công ty

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhằm phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động làm việc tại Nhà máy xi măng Bình Phước, có phẩm chất và năng lực phù hợp cho vị trí sau:

 

Làm việc tại Văn phòng chính Công ty

 • Kỹ sư xây dựng

(Xem File đính kèm tuyển tại dụng tại đây để biết thêm chi tiết)

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Dowload và điền vào "Bảng Thông Tin ứng viên": Download (1Mb)
2. Bằng cấp, Bảng điểm tốt nghiệp
3. Sơ yếu lý lịch (Có dán hình, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của địa phương)
4. CMND (số CMND không bị mờ, phải rõ ràng và đọc được)
5. Sổ hộ khẩu
6. Giấy khám sức khỏe(có phân loại 1,2,3,4)
7. Giấy khai sinh

(Trừ Bảng Thông tin ứng viên, tất cả giấy tờ nêu trên nếu không có bản chính thì bắt buộc phải sao y bản chính – có công chứng, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, chỉ nhận những hồ sơ đã hoàn chỉnh các giấy tờ nêu trên)

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31-03-2016 (vào các buổi chiều thứ 2 đến thứ 6)
 • Liên hệ nộp hồ sơ:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua email (Số điện thoại liên hệ: 08.38. 368 363 - Ext: 330).