Trạm nghiền Phú Hữu

Address : Tổ 8, Khu Phố 4, P.Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
      


Nhà máy Kiên Lương

Address : Ấp Lò Bom
Town/Suburb/City : Huyện Kiên Lương
State/County/Province : Tỉnh Kiên GIang
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      


Trạm nghiền Cam Ranh

Address : Quốc lộ 1 A
Town/Suburb/City : Huyện Hòn Quy
State/County/Province : Thi xã Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      


Xí nghiệp Tiêu thụ

Address : 9-19 Hồ Tùng Mậu
Town/Suburb/City : F.Nguyễn Thái Bình -Quận 1
State/County/Province : TP.HCM
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      


Nhà máy Bình Phước

Town/Suburb/City : Huyện Bình Long
State/County/Province : Tỉnh Bình Phước
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      


Trạm nghiền Long An

Town/Suburb/City : Huyện Vàm Cỏ Đông
State/County/Province : Tỉnh Long An
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      


Trụ sở chính

Address : 360 Bến Chương Dương
Town/Suburb/City : F.Cầu Kho - Quận 1
State/County/Province : TP.HCM
Country : Việt Nam
Phone : 0838368363
Fax : 0838368363
@ Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web Site :  www.vicemhatien.vn
      
Description : 

Giới thiệu công tyTrạm nghiền Thủ Đức

Address : Km8 - Xa lộ Hà Nội
Town/Suburb/City :  Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức
State/County/Province : TP.HCM
Country : Việt Nam
Phone : 38966608